tisdag 5 maj 2009

Åhå

På en skola här i kommunen morras det friskt. Det är nämligen så att en arbetsgivare har utnyttjat rätten att avskeda någon av "Personliga skäl". I enlighet med Las har man rätt att avskeda någon ifall detta föreligger:
>Den anställda är misskötsam, t ex inte följa instruktioner vilket kan leda till att ekonomiska värden går till spillo eller att annan personal utsätts för fara.

>Det föreligger samarbetsproblem, t ex upprepad ogiltig frånvaro, upprepade trakasserier eller mobbing av andra på arbetsplatsen.

>Misshandel, av arbetsgivare eller annan anställd där skada har uppstått.

>Brott, t ex stöld av arbetsgivarens egendom, ta pengar ur kassa.

>Illojalitet, t ex bedriva en konkurrerande verksamhet, missbruka sin förtroendeställning genom att lämna ut företagshemligheter.

På min arbetsplats är många i uppror; nu kan man ju inte alls känna sig säker menas det. Att ha fått en fast anställning innebär väl att man är fast anställd, i all evighet... kanske längre än så.

Jag kan inte heller känna mig säker, lika säkert som att det är skrivet i lag att sist in först försvinner ut, lika säkert är det på något sätt att om man är ung är man inte i lika stort behov av trygghet som andra. Man kan finna sig i att bo i andra hand och jobba i bästa fall med försörjningen säkrad i sex månader framåt. Det går ju, för man är ung, alla ska ha några hundår.
Så sägs det.

Jag har ingen aning om vad dessa fyra personer på den där andra skolan har gjort sig skyldiga till, kanske ingenting och då bör ju fack kliva in med det tunga maskineriet. Kanske har de gjort sig skyldiga till något av det som står ovan och då utnyttjar ju bara arbetsgivaren den rätt som stadgats tillsammans med facket. Rättigheter och skyldigheter. Det verkar dock vara så att vissa rättigheter får arbetsgivare inte använda sig av, för det är rent av taskigt.
Men jag har fått en förklaring, så nu förstår jag ju bättre.

Rektorn på den där andra skolan är ju en förskolelärare i grunden.
Det förstår väl var och en, att "det går ju inte".

Inga kommentarer: