måndag 17 augusti 2009

asskassa

Välkommen till följetongen med a-kassan. Jag läste i tidningen nu i helgen om en kvinna som hade fått vänta 19 veckor på sin utbetalning och nu såg fram emot ytterligare tio veckor eftersom det var något som saknades i hennes ansökan.
Så är det även för mig. Alltså inte veckorna, men något som saknas.
Jag har varit ytterst noga och lusläst allting. Jag har skickat in precis allt som ska krävas, alla arbetsgivarintyg och andra intyg har jag krävt ut från mina arbetsgivare under de senaste 12 månaderna. Först blev det hela försenat för att Kävlinge kommun bara skickar ut arbetsgivarintyg en månad efter att de som slutar har slutat och därför kunde jag inte skicka det till a-kassan förrän jag fått det. Försenat försenat tänkte jag men sen ringde jag och fick höra att ingen har ens tittat på mitt ärende under denna månad (och sen ytterligare lite tid) så det var ingen fara. Men så i fredags fick jag ett brev som jag inte blir klok på.

"Du har sänt in handlingar till AEA. Jag har börjat utreda ditt ärende och
funnit att det saknas uppgifter för att jag ska kunna fatta beslut.


Från 1 juli 2009 får tid och inkomster under perioder med sjuklön,
sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringspenning, smittbärandepenning och
ersättning för närståendevård medräknas i underlaget för
arbetslöshetsersättning. Undantaget är karensdagar, månader då man arbetat
mindre än 50 timmar och månader som i första hand är överhoppningsbara. Har du
haft perioder med sådana ersättningar ska du styrka detta med intyg från
arbetsgivare och/eller Försäkringskassan. Av intygen ska framgå omfattningen av
frånvaron och utbetald ersättning (bruttobelopp) specificerat månad för månad.
[...]"Allrightythen. What? Jag fattar ingenting. Jag har inte varit smittbärare, föräldraledig eller rehabiliterat mig. Självklart kan man inte ringa a-kassan den dagen som detta blev anländer då de har telefontid endast måndag till torsdag någon vettig tid.

Nå. Måndagen kommer, det första jag gör är att ringa till Försäkringskassan för att höra om jag har varit smittbärare utan att veta om det. Nej, får jag veta. Jag kan få ett intyg skickat till mig som intygar att jag inte uppbärit någon ersättning från Föräkringskassan under de senaste 12 månaderna. Jag tackar ja till detta, tänker att det är nog bäst att kunna bevisa att jag inte överhoppat något.
Klockan blir 09.00 och jag ringer till a-kassan och frågar vad det hela avser. Kvinnan jag pratar med tittar på mina inskickade arbetsgivarintyg och meddelar att jag har några sjuktimmar under några månader under den senaste 12-månadersperioden. Kvinnan jag pratar med ger mig information om exakt vilka datum och timmar jag har varit sjukanmäld och meddelar att denna sjuklön ska räknas med.
Alltså: informationen kommer från deras papper och de papper som jag har skickat in, men ändå måste jag rota reda på intyg (lönespecar) som intygar att jag varit sjuk, TROTS att a-kassan har denna information så pass tillgänglig att de kan ge MIG den. Jag frågade lite försiktigt om det inte räckte med arbetsgivarintyget, som ju var det som hon läste på för att informera mig om vilka dagar jag varit sjuk. Men nej.
Nehe.
Så nu har jag fått tag på Lomma kommun och bett att en lönespeckopia skickas till mig. Mindre lycka med Kävlinge. Det fanns ingen på plats för att hjälpa mig och receptionisten lät rätt så besvärad av min besvärliga förfrågan om att tala med löneenheten. Jag är också besvärad. Jag tycker att detta är onödigt besvärligt.
Jag tyckte att jag var ute i så pass god tid när jag började med detta projekt redan i början på juni för att hinna få min första ersättning i slutet på augusti... men det verkar onekligen som om det var en utopi.

Vojvojvoj.

1 kommentar:

Yster sa...

Man ska var frisk för att vara sjuk, och arbetslös för att ha tid att vara arbetslös